روز نوشت های یک

آموزش نکات حقوقی

به زبان ساده

و

آدمی زاد

/:

فهرست مطالب

ارشد حقوق
علی هادیان حقیقی

معرفی گرایش ارشد حقوق خصوصی

معرفی گرایش ارشد حقوق خصوصی انجمن علمی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد برگزار میکند: 🧭🧭سلسله جلسات «جهت یاب» 🧭🧭 📌نشست چهارم: معرفی گرایش ارشد حقوق خصوصی

ادامه مطلب »